Настани

Тркалезна маса “Како оданочувањето на тутунските производи може да ја намали нивната потрошувачка?”

Тркалезна маса “Како оданочувањето на тутунските производи може да ја намали нивната потрошувачка?”

Во рамките на проектот "Забрзување на напредокот на ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход", тимот на истражувачи на Analytica (Tamara Mijovic и Bojana Mijovic Hristovska) организираше тркалезна маса со цел да ги презентира резултатите од спроведеното истражување за ефектите од оданочувањето на тутунски производи во Република Македонија.

Oбука за STATA во рамки на Проектот "Забрзување на напредокот во ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход"

Oбука за STATA во рамки на Проектот "Забрзување на напредокот во ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход"

На 06, 07 и 08 јуни 2018 година, во Аналитика, се одржа работилница за примена на STATA од страна на Марко Владисављевиќ, помлад истражувач на Институтот за економски науки.

Работилница за економијата на тутунот за Централна и Источна Европа

Работилница за економијата на тутунот за Централна и Источна Европа

Претставниците од Аналитика Тамара М.Спасова и Бојана Мијовиќ Христовска учествуваа на работилницата за економија на тутунот поврзана со истражувачкиот проект “Забрзување на напредокот на ефективните политики за даноци за тутун во земјите со низок и среден приход“.

Секторската работна група за управување со јавните финансии

Секторската работна група за управување со јавните финансии

Аналитика учествуваше на вториот состанок (во организација на Министерството за финансии) на Секторската работна група за управување со јавните финансии, во форма на политички дијалог помеѓу засегнатите страни.