Настани

Работилница ‚‚Улогата на училиштата во справување и спречување на насилство во средните училишта"

Работилница ‚‚Улогата на училиштата во справување и спречување на насилство во средните училишта"

Во периодот од 01-03 октомври, Аналитика тинк тенк, ја организираше првата работилница во рамките на проектот „Развој на култура на мир и ненеасилство како основна вредност во образовниот систем на РС Македонија“ поддржан од Embassy of Canada to Serbia, North Macedonia and Montenegro.

Даночна правда во Југоисточна Европа - Како да се намалат нееднаквостите?

Даночна правда во Југоисточна Европа - Како да се намалат нееднаквостите?

Партнерите на мрежата Balkan Monitoring Public Finance одржаа дискусија и ја претставија студијата ‘‘Даночна правда во Југоисточна Европа - Како да се намалат нееднаквостите?‘‘ во Европскиот парламент со домаќин на настанот - словенечка европратеничка Тања Фајон.

Економија на долг и еколошки долг во Југоисточна Европа

Економија на долг и еколошки долг во Југоисточна Европа

Денес, организациите од Balkan Monitoring Public Finance мрежата, на конференцијата ‘‘Економија на долг и еколошки долг во Југоисточна Европа ", ги презентираа истражувањата и анализите изработени од 7те земји на BMPF мрежата кои се однесуваат на поврзаноста на меѓусекторката криза на јавниот долг, инфраструктура и животната средина во регионот, на конференцијата "Долг економија и еколошки долг во Југоисточна Европа ".

Регионална конференција "Економија на оданочување на тутунот" - Белград 11 декември 2018 година

Аналитика со својот тим, Тамара М.Спасова и Бојана Христовска учествуваше на регионалната Конференција"Економија на оданочување на тутунот" која беше организирана во Белград на 11-ти декември 2018 година.