Медиумскапокриеност

Бојана Мијовиќ Христовска за праведното оданочување

Дебата „Како до праведно оданочување“
Повисок персонален данок и засилена контрола кај данокот на добивка, државата ќе ја јакне финансиската дисциплина
Покрај прогресивниот данок, Владата ќе ја засилува наплатата и кај другите даноци
Погоден момент за воведување прогресивно оданочувње, сметаат експертите

Македонските медиуми за регионалната конференција во рамки на Проектот Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирање на јавните финансии

Нова Македонија: Регионална конференција за инфраструктурата во ЈИЕ
ТВ Телма: Нетранспарентни постапки - скапи инфраструктурни проекти

Телевизија 24: Организациите бараат да бидат консултирани

пред проектирањето на инфраструктурните објекти

 Balkan NGOs set to discuss public infrastructure in South East Europe in Skopje

Македонските медиуми за настанот на Аналитика во врска со Јавно приватно партнерство во Македонија

Аналитика: Во 22 проекти констатирано кршење на законите при примена на јпп
Проектите со јавно-приватно партнерство, бескорисни?
Аналитика: Јавното приватно партнерство да биде во интерес на граѓаните, а не само бизнис-интерес
Аналитика: Јавното приватно партнерство да биде во инетерс на граѓаните а не само бизнис интерес
Аналитика: Во 22 проекти констатирано кршење на законите при примена на јпп
Аналитика: Во 22 проекти констатирано кршење на законите при примена на јпп
Анализа за правната и институционалната рамка за јавно приватно партнерство во Македонија

Тамара Мијовиќ Спасова за Телма во врска со Јавно приватно партнерство во Република Македонија