Настани

Регионална конференција "Економија на оданочување на тутунот" - Белград 11 декември 2018 година

Аналитика со својот тим, Тамара М.Спасова и Бојана Христовска учествуваше на регионалната Конференција"Економија на оданочување на тутунот" која беше организирана во Белград на 11-ти декември 2018 година.

Соработка во областа правда и внатрешни работи како мерка за градење на доверба меѓу соседите – истражувачка перспектива на Аналитика и ЕЛИАМЕП

Соработка во областа правда и внатрешни работи како мерка за градење на доверба меѓу соседите – истражувачка перспектива на Аналитика и ЕЛИАМЕП

Аналитика во соработка со Шведската Амбасада во Скопје го организираше настанот “Соработка во областа правда и внатрешни работи како мерка за градење на доверба меѓу соседите – истражувачка перспектива на Аналитика и ЕЛИАМЕП”. Настанот се одржа на 11 декември 2018 во Холидеј Ин во Скопје.

Тркалезна маса “Како оданочувањето на тутунските производи може да ја намали нивната потрошувачка?”

Тркалезна маса “Како оданочувањето на тутунските производи може да ја намали нивната потрошувачка?”

Во рамките на проектот "Забрзување на напредокот на ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход", тимот на истражувачи на Analytica (Tamara Mijovic и Bojana Mijovic Hristovska) организираше тркалезна маса со цел да ги презентира резултатите од спроведеното истражување за ефектите од оданочувањето на тутунски производи во Република Македонија.

Oбука за STATA во рамки на Проектот "Забрзување на напредокот во ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход"

Oбука за STATA во рамки на Проектот "Забрзување на напредокот во ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход"

На 06, 07 и 08 јуни 2018 година, во Аналитика, се одржа работилница за примена на STATA од страна на Марко Владисављевиќ, помлад истражувач на Институтот за економски науки.