Настани

Конференција: Улогата на граѓанското општество во градењето на полициски интегритет

Конференција: Улогата на граѓанското општество во градењето на полициски интегритет

ПОИНТПУЛС организираше конференција „Улогата на граѓанското општество во градењето на полициски интегритет“ на 23 март 2017 во Приштина. Претставници од граѓански организации од Западен Балкан дискутираа за главната улога и влијанието кое го имаат граѓанските организации во воспоставувањето на ефективни надзорни механизми над полицијата.

Трета регионална работилница - Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии

Трета регионална работилница - Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии

Тимот на Aналитика присуствуваше на третата регионална работилница во рамки на Проектот - Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии, која се одржа од 6-10 март 2017 година, во Приштина, Република Косово.

Како до подобра рамка за решавање на проблемот со аерозагадување

Како до подобра рамка за решавање на проблемот со аерозагадување

Соња Ристеска зеде учество на работилницата организирана од страна на ИПА2Механизамот во кој што и Аналитика е вклучена од неговото формирање.

Аналитика на конференција за 'Насилниот екстремизам на Балканот'

Аналитика на конференција за 'Насилниот екстремизам на Балканот'

Нашиот истражувач Филип Стојковски, претстави општа оценка за напорите на Македонија во 'справувањето со насилниот екстремизам' и важноста на образованието во тој процес на конференцијата на тема 'Насилен екстремизам на балканот,' која се одржа на 22-ри февруари, на скопскиот кампус на Универзитет на југоисточна европа.