Тим

Тимот на Аналитика е составен од истражувачи со солидна академска позадина, одлични аналитички способности и големо меѓународно искуство. Членовите на тимот имаат големо искуство во менаџирање и спроведување на проекти.

Истражувачи

Тамара Мијовиќ Спасова

Тамара Мијовиќ Спасова

ПОЗИЦИЈА
Истражувач


ПРОГРАМА
Анализа на јавните политики и
администрација


E-ПОШТА
tmspasova@analyticamk.org


Погледни го CV

Бојана Мијовиќ Христовска

Бојана Мијовиќ Христовска

ПОЗИЦИЈА
Истражувач


ПРОГРАМА
Анализа на јавните политики и
администрација


E-ПОШТА
bmhristovska@analyticamk.org


Погледни го CV

Име Е-пошта
Тамара Мијовиќ Спасова tmspasova[at]analyticamk.org
Име Е-пошта Позиција
Вели Креци vkreci[at]analyticamk.org Претседател на Собранието
Тамара Мијовиќ Спасова tmspasova[at]analyticamk.org Член
Туркер Мифтар tmiftar[at]analyticamk.org Член
Бојана Мијовиќ Христовска bmhristovska[at]analyticamk.org Член
Борче Треновски btrenovski[at]analyticamk.org Член

astojilovska_

Ана Стојиловска

Позиција: Надворешен истражувач

Програма: Енергетика и инфраструктура

Е-пошта: astojilovska[at]analyticamk.org

Име  
Магдалена Лембовска  
Андреја Богдановски  
Соња Ристеска  
Филип Стојковски  
Калтрина Селими  
Самет Шабани  
Амир Кадри  
Агим Селами  
Име Е-пошта Позиција
Емра Муртези emurtezi[at]analyticamk.org ИТ
Дијана Мијович / Правен консултант
Дејан Тодоровски / Сметководител