Настани

„Мониторирање на јавните финансии во Република Македонија“

„Мониторирање на јавните финансии во Република Македонија“

„Аналитика“ на 09.11.2017 година на конференција ги претстави заклучоците од истражувањето „Мониторирање на јавните финансии во РМ“ во областа на јавен долг, праведно оданочување, јавна инфраструктура и јавни-приватни партнерства.

Настан - Мрежно мерење во РМ, можности, перспективи, примери – како до почиста енергија

Настан - Мрежно мерење во РМ, можности, перспективи, примери – како до почиста енергија

Аналитика тинк тенк, на 2 ноември во хотелот Бест Вестерн на ул. Македонија во Скопје је претстави студијата “Мрежно мерење во Република Македонија, можности, перспективи, примери – како до почиста енергија?„ (http://www.analyticamk.org/images/2017/mrezno_merenje_a40ba.pdf) која што го разгледува диркетното вклучување на домаќинствата во енергетскиот систем на РМ. Една од мерките за стимулирање на ваквиот развој е токму можноста физички лица без формирање на фирма да можат да произведуваат електрична енергија од обновливи извори и истата директно да ја предаваат во системот со можност за “порамнување„ со дистрибутерот на електрична енергија. Засега ваква можност не постои со што напредокот иако го има во секторот на обновливи тој е бавен и недоволен.

Четврта регионална работилница - Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии

Четврта регионална работилница - Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии

Тимот на Aналитика присуствуваше на четвртата регионална работилница во рамки на Проектот - Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии, која се одржа од 16-20 октомври 2017 година, во Љубљана, Словенија.

Учество на првата работилница за засегнати страни на Конвенцијата на Обединетите Нации против корупција

Учество на првата работилница за засегнати страни на Конвенцијата на Обединетите Нации против корупција

Магдалена Лембовска учествуваше на првата работилница за засегнати страни на Конвенцијата на Обединетите Нации против корупција и механизмот за ревизија, организирана од страна на Канцеларијата на Обединетите Нации за дрога и криминал.