Секторската работна група за управување со јавните финансии

Секторската работна група за управување со јавните финансии

Аналитика учествуваше на вториот состанок (во организација на Министерството за финансии) на Секторската работна група за управување со јавните финансии, во форма на политички дијалог помеѓу засегнатите страни.

 

На јавниот настан се разгледуваше спроведувањето на акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии 2018-202.

Sector working group on Public Finance Management 4 40a29

Sector working group on Public Finance Management 2 d2214

Sector working group on Public Finance Management 3 bd79c