Настани

Основана е Балканска платформа за безбедност

Основана е Балканска платформа за безбедност

Претставници од шест тинк тенк организации од регионот на Западен Балкан на 7ми март 2016 во Белград, потпишаа основачки акт со кој и официјално се формираше Балканската платформа за безбедност.

Улогата на жената во македонската полиција

Улогата на жената во македонската полиција

На меѓународниот ден на жената 8 март, Андреја Богдановски, истражувач за безбедносни прашања во Аналитика имаше излагање во Белград за улогата на жената во македонската полиција.

Регионална работилница за буџетирање во секторот одбрана

Регионална работилница за буџетирање во секторот одбрана

Магдалена Лембовска зеде учество во “Регионалната работилница за анализа на буџетите на одбраната наменета за советници од парламентарната служба и истражувачи од граѓанското општество од Западниот Балкан.”

Курс по антитероризам 07-11 декември 2015

Курс по антитероризам 07-11 декември 2015

Калтрина Селими и Андреја Богдановски учествуваа на курс по антитероризам организиран од страна на Британската амбасада во Скопје во соработка со Кралската воена академија Sandhurst.