Настани

Презентација на Извештај за полициски интегритет во Македонија

Презентација на Извештај за полициски интегритет во Македонија

На 13 декември 2016 год. Аналитика организираше настан за промоција на надоите од извештајот „Проценка на полицискиот интегритет во Македонија“ во Јавна соба, Скопје. Извештајот се однесува на одредени аспекти на полицискиот интегритет како што се надворешна контрола, внатрешна отчетност, управување со човечки ресурси, финансиски менаџмент и кривична одговорност.

Сиромашни за топол дом

Сиромашни за топол дом

Се зголемува бројот на домаќинства кои трошат голем дел од домашниот буџет за да си го затоплат домот.

ЛЕДС (развојни ниско-емисиони стратегии) Регионална платформа за Европа и Евроазија - Воведна Работилница

ЛЕДС (развојни ниско-емисиони стратегии) Регионална платформа за Европа и Евроазија - Воведна Работилница

На 7 и 8 декември 2016 година, истражувачкиот и менаџмент координатор Соња Ристеска зеде учество на Воведната работилница во Будимпешта, Унгарија, во врска со формирањето на Регионалната платформа ЛЕДС за Европа и Евроазија (E & Е) (ЛЕДС-ЕЕП). Ова ќе биде регионална платформа на глобалното партнерство на ЛЕДС за регионот на Е & Е.

Нашиот истражувач Филип Стојковски на регионална дискусија во Тирана

Нашиот истражувач Филип Стојковски на регионална дискусија во Тирана

На 22ри Ноември, нашиот истражувач Филип Стојковски присуствување на регионалната дискусија на темата “Радикализмот и екстремизмот во Западниот Балкан: моментална состојба, идни чекори, и добри практики ”.