Аналитика на конференција за 'Насилниот екстремизам на Балканот'

Аналитика на конференција за 'Насилниот екстремизам на Балканот'

Нашиот истражувач Филип Стојковски, претстави општа оценка за напорите на Македонија во 'справувањето со насилниот екстремизам' и важноста на образованието во тој процес на конференцијата на тема 'Насилен екстремизам на балканот,' која се одржа на 22-ри февруари, на скопскиот кампус на Универзитет на југоисточна европа.

Останатите учесници од Македонија, Косово и Албанија презентираа на слични теми, кои варираа од влијанието кое државните актери може да го имаат на порастот на екстремизмот, до добри пратики на формално и неформално образовние при справувањето со насилниот екстремизам.