Медиумскапокриеност

Медиумите по повод соопштението на Аналитка во кое се информира за Европратениците кои бараат политичка и финансиска поддршка за подобрa енергетска иднина на регионот на Југоисточна Европа

Европратеници бараат политичка и финансиска поддршка за подобрa енергетска иднина на регионот на Југоисточна Европа

Соња Ристеска за медиумите по повод анализата за реформите во секторите транспорт и енергетика во Македонија

ЕУ дава пари за зелена енергија и транспорт, Македонија инвестира во фосилни горива
Аналитика: Македонија каска во спроведувањето на реформите во енергетиката

Конференцијата за пристап до информации и заштита на лични податоци во Битола

Прилог на ТВ Тера за Конференцијата за пристап до информации и заштита на лични податоци во Битола

Соња Ристеска за Телевизија 24 за транспарентноста во финансиското работење во енергетиката