Коментарот на Соња Ристеска за јануари 2017 споменат во написот на Нова Македонија за енергетика и гасификација