Медиумскапокриеност

Соња Ристеска за 24 Вести по повод проблемите со снабдувањето со електрична струја во Македонија

Соња Ристеска за 24Вести за загадувањето и енергетската сиромаштија

24 7bb70

Македонските медиуми за Набљудувачкиот извештај 2016 година за состојбата со енергетиката во ЈИЕ 2010-2015

watch ec2bf

Соња Ристеска за 24 Вести по повод новите вработувања во Регулаторната комисија за енергетика

 Sonja Risteska for 24 Vesti c33ef