Соња Ристеска за емисијата Македонија денес на Телевизија 24 говори за како да ја подобриме енергетската ефикансост во Македонија, како да се намали енергетската сиромаштија и како до поголемо искористување на обновливите извори на енергија