Медиумите по повод соопштението на Аналитка во кое се информира за Европратениците кои бараат политичка и финансиска поддршка за подобрa енергетска иднина на регионот на Југоисточна Европа