Медиумскапокриеност

Македонските медиуми за конференцијата "Мониторирање на јавните финансии во Република Мкедонија"

Јовановиќ: Се размислува за промени и во данокот на добивка
Јовановиќ: Се размислува за промени и во данокот на добивка

Изјава на Бојана Мијовиќ Христовска за 24 вести од конференција „Мониторирање на јавните јавните финансии во Р. Македонија“

Медиумите за кампањата за воведување можност домаќинствата да се вклучат во производството на електрична енергија и промените во Законот за енергетика

Иницијатива: Домаќинствата да произведуваат и продаваат струја од сончева енергија
„Аналитика“ за предностите од директното вклучување на домаќинствата во енергетскиот систем, во светло на новите измени на Законот за енергетика
Поголемо искористување на сонцето – како од пасивни потрошувачи до активни произведувачи на електрична енергија

Соња Ристеска за словачкиот дневен весник СМЕ, за ЕУ интеграциите на Западниот Балкан и завршениот Самит во Трст.

Brusel núka Balkánu vlastnú úniu