Тамара Мијовиќ Спасова за Телма во врска со Јавно приватно партнерство во Република Македонија