Македонските медиуми за регионалната конференција во рамки на Проектот Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирање на јавните финансии

Нова Македонија: Регионална конференција за инфраструктурата во ЈИЕ
ТВ Телма: Нетранспарентни постапки - скапи инфраструктурни проекти

Телевизија 24: Организациите бараат да бидат консултирани

пред проектирањето на инфраструктурните објекти

 Balkan NGOs set to discuss public infrastructure in South East Europe in Skopje