“Професорите од средните стручни училишта зборуваат за превенција од насилство и важноста од креирање доверба меѓу наставниците и учениците за решавање на конфликти“