Втора регионална работилница - Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии

Втора регионална работилница - Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии

Тимот на Аналитика Бојана Мијовиќ Христовска и Тамара Мијовиќ Спасова, на втората регионална работилница во рамките на проектот “Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии“, ја презентираше кратката студија Макроанализа - Македонија.

Работилиницата се одржа во перидот од 07-11 ноември 2016 година, во организација на нашите партнери Крилјата на надежта (Босна и Херцеговина).

Партнерите на конзорциумот дискутира и детално ги елаборираа следниве теми: мапирање на резултатите од макроанализите, анализа на засегнатите страни, оперативен план за потребите на проектот и изградба на капацитети и вмрежување ".

2rareginalnarab 1 33b1d 2rareginalnarab 2 c373e 2rareginalnarab 3 b6d47

2rareginalnarab 4 0e805 2rareginalnarab 5 bdd83