Учество на првата работилница за засегнати страни на Конвенцијата на Обединетите Нации против корупција

Учество на првата работилница за засегнати страни на Конвенцијата на Обединетите Нации против корупција

Магдалена Лембовска учествуваше на првата работилница за засегнати страни на Конвенцијата на Обединетите Нации против корупција и механизмот за ревизија, организирана од страна на Канцеларијата на Обединетите Нации за дрога и криминал.

Работилницата собра на едно место околу 60 претставници на граѓанското општество, владини институции и приватниот сектор. Учесниците добија обука за методологијата која се користи при ревидирање на земјите, како и информации за можностите на вклучување на граѓанските организации во вториот циклус на ревизија.

Ова е прва ваква работилница во Југоисточна Европа и истата се одржа од 25 до 29 септември 2017 во Сараево, Босна и Херцеговина. Настанот беше поддржан од Австриската Агенција за развој преку Регионалната иницијатива против корупција, како и од Европската банка за обнова и развој.

Конвенцијата на Обединетите Нации против корупција е ратификувана од страна на 182 држави и е единствениот правно-обврзувачки универзален инструмент против корупција.

21950204 10156778698432178 7216396419247163375 o 122f2