Резултати од јавно мислење

Резултати од јавно мислење

Аналитика тинк тенк преку Регионалната мрежа на граѓански организации ПОИНТПУЛС ги презентира резултатите од јавното истражување на тема “Ставот на граѓаните околу работата на полицијата”.

Резултатите од истражувањето на ставовите на граѓаните на Македонија споредени со ставовите на граѓаните од Албанија, Босна и Херцеговина, Србија, Косово и Црна Гора.

Западен Балкан - Јавно мислење за полицијата
Македонија - Јавно мислење за полицијата