Нашиот истражувач Филип Стојковски на регионална дискусија во Тирана

Нашиот истражувач Филип Стојковски на регионална дискусија во Тирана

На 22ри Ноември, нашиот истражувач Филип Стојковски присуствување на регионалната дискусија на темата “Радикализмот и екстремизмот во Западниот Балкан: моментална состојба, идни чекори, и добри практики ”.

На настанот тој ја презентираше сегашната состојба во справувањето со насилниот екстремизам во Македонија. Исто така присутни на настанот беа и експерти од Албанија, Косово, Турција, и Босна и Херцеговина.