На 26 и 27 Февруари се одржа иницијалниот состанок во рамки на регионалниот Проект „Забрзување на напредокот на ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход"

На 26 и 27 Февруари се одржа иницијалниот состанок во рамки на регионалниот Проект „Забрзување на напредокот на ефективните даночни политики за тутун во земјите со низок и среден доход"

На состанокот присуствуваше Аналитика (со истражувачите Тамара М. Спасова и Бојана М. Христовска и останатите партнери од Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Црна Гора и координаторот од Србија. На првиот состанок присуствуваа и научни соработници од Универзитетот Илиноис во Чикаго (UIC).

На состанокот секоја од земјите презентираше основни факти  за состојбата со тутунот во земјата, се утврдија основите на националните студии, формата на политичкиот дијалог кој ќе се практикува и се означија главните засегнати страни во процесот.

7. Kick off Meeting IES Belgrade February 26 2018 2436c

3. Kick off Meeting IES Belgrade February 26 2018 82e31

2. Kick off Meeting IES Belgrade February 26 2018 8d164