Јавното мислење за полицијата: Сервис на граѓаните или нешто друго?

Јавното мислење за полицијата: Сервис на граѓаните или нешто друго?

На 14 септември 2017 Аналитика организираше презентација на резултатите од годишното истражување на јавното мислење „Мислењето на граѓаните за полицијата“. Целта на настанот беше да поттикне дискусија а предизвиците во однос на полицискиот интегритет во Македонија.

На настанот се дискутираше за следниве прашања:

  1. Колку и веруваат граѓаните на полицијата?
  2. Како граѓаните ги перцепираат полицајците, односно полициските службеници и службенички?
  3. Колку е распространета корупцијата во полицијата и како да се справиме?
  4. Како можат да придонесат граѓанските организации за подобрување на полицискиот интегритет?

Целосниот извештај е достапен тука.