Форум на граѓанските организации за итни демократски реформи

Форум на граѓанските организации за итни демократски реформи

Тимот на Аналитика учествуваше на Форумот на граѓанското општество кој се одржа на 4 и 5 јули во Скопје.

Повеќе од 70 граѓански организации работеа на дополнување и ажурирање на Предлогот за итни демократски реформи (Блупринт), којшто иницијално беше подготвен во јули 2016 година.

Истражувачите Бојана М. Христовска и Тамара М. Спасова дадоа свој придонес со предлог мерки и активности во областа Јавни финасии и економија.

Во областа Контрола врз полицијата и службите за безбедност и контраразузнавање конкретни предлози дадоа и истражувачите Магдалена Лембовска, Филип Стојковски и Калтрина Селими.

{gallery}forum{/gallery}