Четврта регионална работилница - Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии

Четврта регионална работилница - Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии

Тимот на Aналитика присуствуваше на четвртата регионална работилница во рамки на Проектот - Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето на јавните финансии, која се одржа од 16-20 октомври 2017 година, во Љубљана, Словенија.

На работниот состанок беа дефинирани критериумите, правилата и роковите за грантирањето на невладини организации, медиуми и експрети, во наредниот период, во секоја од партнерските земји, во рамки на проектот.

Истовремено, целиот тим на регионалниот проект учествуваше на регионалната конференција “Предизвици во справувањето со корупција во финансирање на јавната инфраструктура.

еми на кои се дискутураше: законски и незаконски форми на корупција, улогата на ЕУ во справување со корупција, правни механизми за справување со корупција и улогата на граѓанскиот сектор во борбата против корупцијата.

22810472 291372914699866 1528699332 o 4c253

22812627 10156054521109903 709149047 o 129fa

22831093 291372674699890 1304520715 o 1c765

22831229 10156054521009903 883777923 o fa9c9

IMG 2540 43b31

IMG 2554 6a2e5