Аналитика гордо ви го претставува Енергетскиот калкулатор за Југоисточна Европа за 2050 година!

Како дел од СЕЕ СЕП проектот изработивме енергетски калкулатор за Југоисточна Европа за 2050 година.

2 166e4Енергетскиот патоказ на ЕУ за 2050 предвидува намалување на емисиите на стакленички гасови за 80% од нивоата во 1990 година.
http://www.see2050carboncalculator.net/