Аналитика стана дела од Мрежата за подобра легислатива - мрежа “RIA“

Аналитика стана дела од Мрежата за подобра легислатива - мрежа “RIA“

Со задоволство објавуваме дека, Аналитика стана дела од Мрежата за подобра легислатива - мрежа “RIA“, која ќе го следи процесот на проценка на влијание од регулативата кога ќе се носат или менуваат законите во следните години.

Мрежата е дел од проектот “Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази".

Претставници од Аналитика во мрежата ќе бидат Бојана М. Христовска и Тамара М. Спасова.

Повеќе информации достапни на https://www.facebook.com/PVRvoSenka/?hc_ref=PAGES_TIMELINE