Курс по антитероризам 07-11 декември 2015

Курс по антитероризам 07-11 декември 2015

Калтрина Селими и Андреја Богдановски учествуваа на курс по антитероризам организиран од страна на Британската амбасада во Скопје во соработка со Кралската воена академија Sandhurst.

Главната цел на едно неделниот тренинг беше запознавање со главните принципи околу борбата против тероризмот како и нивната употреба во пракса во актуелното безбедносно опкружување. Други учесници на курсот вклучуваа претставници од гранична полиција, царина, полиција, АРМ, разузнавачките служби, политички советници и др.