Ова е нашето видео за Мониторирање на јавни финансии. Зошто е важно, како се спроведува и за што се залагаме.

Ова е нашето видео за Мониторирање на јавни финансии. Зошто е важно, како се спроведува и за што се залагаме.