Конференцијата за пристап до информации и заштита на лични податоци во Битола

Прилог на ТВ Тера за Конференцијата за пристап до информации и заштита на лични податоци во Битола