programs-eu_aproximation_advocacy

Интеграцијата во ЕУ структурите е изворот на трансформација за Македонија и воопшто за Југоисточна Европа затоа што е главната тема која ја оформува агендата на реформите во замјите од Западен Балкан. Процесот на приближување кон ЕУ подразбира бројни темелни реформи во различни сектори како што се: економија, млади, администрација, судство како и законодавна усогласеност. Аналитика настојува да придонесе за севкупниот успех на процесот кон приближување кон ЕУ преку обезбедување на неопходни алатки, препораки, анализи и конкретни чекори кои треба да се преземат од креаторите на политиките.

Нови ресурси би им биле од помош на креаторите на политики, експертите и другите кои работат на темата интеграцијата во ЕУ и Западен Балкан, да придобијат нови знаења кои би им биле корисни во нивната работа насочена кон ЕУ интеграција на Македонија и другите земји. Пристапот до релевантни информации може да обезбеди како за ЕУ така и за македонската јавност нови податоци и алатки кои би се примениле во секојдневниот живот и така би го подобриле имиџот на Македонија.

 

File-pdf-32ДАЛИ ИНСТИТУЦИИТЕ СЕ СПРЕМНИ ДА ПРЕЗЕМАТ МЕРКИ ЗА СПАС ОД ЗАГАДУВАЊЕТО

File-pdf-32The road to financial transparency and accountability of the institutions and companies in the energy sector in the Republic of Macedonia

mkd_icon

File-pdf-32ИЗГУБЕНИ ВО РЕФОРМИТЕ? Што следи по лошото планирање на одложувањето на либерализацијата на пазарот на енергетика во Македонија?

File-pdf-32How to deal with energy poverty when there is no comprehensive research or definition on it?

File-pdf-32Како да се справиме со енергетската сиромаштија при недостиг на сепофатни истражувања или дефиниции?

File-pdf-32Energy poverty in Macedonia

File-pdf-32Анализа на Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика од мај 2013

File-pdf-32Ставовите на македонскиот граѓански сектор за програмирањето на ИПА фондовите за 2014-2020 година во Македонија.

File-pdf-32How far is Macedonia in fulfilling the requirements under Chapter 27 - Environment of the acquis

File-pdf-32Анализа на последниот предлог за изменување и дополнување на Законот за енергетика од јули 2012

File-pdf-32"Follow up – Macedonia and EU Funds – guidelines for Civil Society Organizations & expectations for the future"

File-pdf-32Action Memo – final document of the Young Faces Network Programme 2010 organized by the Geneva Centre for Democratic Control of the Armed Forces (DCAF)

File-pdf-32Emergence of Regional Leader in the Western Balkans - The case of Serbia and the implications for Macedonia

File-pdf-32Greening the energy sector-Does Macedonia need nuclear energy?

File-pdf-32How far is Macedonia in fulfilling the requirements under the Energy chapter of the acquis?

File-pdf-32Implementing Energy Efficiency and Renewable Energy Measures - are Southeast European Countries on track? Barriers, Positive examples, proposed measures and policies

File-pdf-32Macedonia’s lagging behind in efficient usage of EU Funds (IPA, the Framework Programmes) – Analytica’s analysis

File-pdf-32Four Years from the Candidacy Status – what has been done and what can be expected?

File-pdf-32Swedish Presidency with the EU - Expectations for the Western Balkans

File-pdf-32Ending ‘Ghettoisation’ of the Western Balkans Visa Liberalisation Prospects

File-pdf-32Macedonia and the Western Balkans Awaiting the 2008 EU Progress Reports: Back to Basics BRIEF

File-pdf-32The Enlargement of the EU to Balkans

File-pdf-32Social Policy in Macedonia: Progress with EU Approximation

File-pdf-32Employment: Progress with EU Approximation in Macedonia

File-pdf-32Of Homework and Roadmaps: How to Speed up EU Integration of Macedonia

File-pdf-32Has regional cooperation led to the establishment of Balkania: Europe’s Southeastern Dimension

File-pdf-32EU Approximation in Macedonia

File-pdf-32Grassroots Europeanisation in the Western Balkans is just starting: Visa facilitation

File-pdf-32The end of a long transition? Macedonia's readiness for EU candidacy.


Analytica's and partners' comments to Macedonia’s INDC

Analytica's comments about the delay of the electricity market liberalization in Macedonia

Analytica's comments to the EBRD's country strategy for Macedonia

Analytica’s comments on the Renewable Energy Action Plan for the Republic of Macedonia

 

 


(Programme supervisor: Mr. Veli Kreci)

 

e-max.it: your social media marketing partner

Следете не

FacebookFlickrTwitterYoutube

Најнови твитови